LAPO zkušební laboratoř s.r.o. (pobočka Kadaň) - idatabaze.czVýzkumné, zkušební ústavy - idatabaze.cz
Responsive image
Akreditovaná zkušební laboratoř nabízí zkoušky podle metod ČSN EN ISO/IEC. Provádíme akreditované zkoušky zeminy, kameniva a betonu.

Služby

Naše akreditovaná zkušební laboratoř nabízí v oboru mechaniky betonu, zemin a kameniva níže uvedené služby, které provádí odborně erudovaní pracovníci s dlouholetou praxí v oboru geotechnických a laboratorních prací:


A) Geotechnické služby.


B) Akreditované laboratorní i polní zkoušky.
Provádíme akreditované zkoušky různých ukazatelů jakosti níže uvedených materiálů.

Kamenivo.

Zemina.

Čerstvý beton.

Ztvrdlý beton.

Vzorkování.

Zkoušky provádíme akreditovaným postupem podle ČSN v laboratoři nebo také přímo na stavbě v terénu. Protokoly o provedených zkouškách vyhotovíme, jak v podobě elektronické, tak i tištěné.


C) Technologie a poradenství.
Poskytujeme poradenství ve stavebnictví v oblasti zlepšování vlastností zemin hydraulickými pojivy, technologie betonu a zpracování dalších stavebních hmot. Provádíme také ověřovací a průkazní zkoušky.